Αρχαία ελληνική ιστορία: από τη βασιλεία του Αντίγονου Γονατά ως την υποταγή της Αιγύπτου στους Ρωμαίους (276 - 30 π. Χ.) (Book)

Πελεκίδης, Χρύσης


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Keywords: -
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/7182
Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Appears in Collections:Μονογραφίες ( Ανοικτές)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΧΡΥΣΗΣ ΠΕΛΕΚΙΔΗΣ.pdf4.19 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/7182
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.