Ανόργανος φαρμακευτική χημεία με στοιχεία φαρμακολογίας (Educational material)

Ισόπουλος, Π. Β.


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
Keywords: -
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/7178
Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Appears in Collections:Μονογραφίες ( Ανοικτές)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Π.Β.ΙΣΟΠΟΥΛΟΣ.pdf9.92 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/7178
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.