Εισαγωγή στον συστηματικό προγραμματισμό και στη γλώσσα προγραμματισμού C++ (Educational material)

Μπαλτζής, Σωκράτης Δ.


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μαθηματικών
Keywords: -
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/7165
Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Item type: learningMaterial
Submission Date: 2015-11-23T08:37:55Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μαθηματικών
Publication date: 1995
Bibliographic citation: Βιβλιογραφία: σ. 231 - 233
Number of pages: 265 σ.
Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Appears in Collections:Μονογραφίες ( Ανοικτές)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΜΠΑΛΤΖΗΣ.pdf13.45 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/7165
  This item is a favorite for 1 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.