Οι σκοποί της αγωγής: δοκίμια και μελέτες (Educational material)

Κουμάκης, Γεώργιος Χ.


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Keywords: -
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/7074
Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Item type: learningMaterial
General Description / Additional Comments: Τεύχος Γ'
Submission Date: 2015-11-20T11:52:09Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Publication date: 1993
Bibliographic citation: -
Number of pages: 172 σ.
Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Appears in Collections:Μονογραφίες ( Ανοικτές)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΓΙΩΡΓΟΣ Χ. ΚΟΥΜΑΚΗΣ.pdf7.36 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/7074
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.