Αυτόματη ανακατασκευή προγραμματιστικών διεπαφών (Master thesis)

Κρανάς, Σπυρίδων


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Subject classification: Interfaces
Διεπαφές χρηστών
Συστήματα υπολογιστών
Keywords: -
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/7071
Link: Μ.Ε. ΚΡΑ 2012
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε.- ΚΡΑΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.pdf6.1 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/7071
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.