Η θεολογική στήριξη της έννοιας του δικαίου στους Πλατωνικούς Νόμους (Journal article)

Τερεζης, Χρήστος Αθ.


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Keywords: -
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/7038
Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Appears in Collections:Τόμος 32 (2003)
 Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/7038
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.