Οι στοχασμοί του Σολωμού: φιλοσοφική θεωρία και ποιητική πράξη (Journal article)

Νούτσος, Παναγιώτης


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Keywords: -
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/7029
Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Appears in Collections:Τόμος 32 (2003)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.ΟΙ ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ.pdf1.51 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/7029
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.