Συμμετοχή φοιτητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο στην ελληνική ανώτατη εκπαίδευση και κοινωνική προέλευση (Master thesis)

Κοντογιάννη, Παρθενία

Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Subject classification: Πολυπολιτισμική εκπαίδευση
Ελλάδα
Keywords: -
URI: https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/7012
http://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.1007
Link: Μ.Ε. ΚΟΝ 2012
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. - ΠΑΡΘΕΝΙΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ.pdf10.68 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/7012
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.