Διερεύνση της συσχέτισης της παραβατικής συμπεριφοράς σε δίγλωσσο πληθυσμό με συμπτώματα δυσλεξίας (Master thesis)

Πεφάνη, Σέβη

Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Keywords: Δυσλεξία,Διγλωσσία,Γλωσσολογία
URI: https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6889
http://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.1061
Link: 154 σ.
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε.ΣΕΒΗ ΠΕΦΑΝΗ.pdf4.86 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6889
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.