Μοντελοποίηση της ηλεκτροφυσιολογικής λειτουργίας της καρδιάς με εφαρμογή στην καρδιακή ανεπάρκεια (Master thesis)

Χρυσανθακοπούλου, Θεοδώρα


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Subject classification: Ιατρική πληροφορική
Keywords: -
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6810
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ.pdf5.25 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6810
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.