Εύρεση πολλαπλών λύσεων σε προβλήματα ομαδοποίησης (Master thesis)

Σολομωνίδου, Βασιλεία


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Keywords: Data mining
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6808
Link: Μ.Ε. ΣΟΛ 2013
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε.Σολομωνίδου Βασιλεία.pdf1.95 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6808
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.