Α' Συνάντηση για την ελληνιστική κεραμική : πρακτικά, Ιωάννινα, 6 Δεκεμβρίου 1986 (Conference presentation)

Μαραγκού, Λίλα/ Παπαποστόλου, Ιωάννης Α./ Παππά, Βάσω


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Subject classification: Κεραμική, ελληνιστική
Συνέδρια
Αγγειοπλαστική, ελληνιστική
Keywords: -
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6782
Link: 738.093 8 ΣΥΝ 1986
Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Appears in Collections:Μονογραφίες ( Ανοικτές)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
738.093 8-ΣΥΝ-1986.pdf10.02 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6782
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.