Βασική οργανική χημεία (Educational material)

Κοσμάτος, Α.Χ./ Πηλίδης, Γ.Α.


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
Subject classification: Χημεία
Οργανική
Keywords: -
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6745
Link: 547 ΚΟΣ
Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Appears in Collections:Μονογραφίες ( Ανοικτές)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
547 ΚΟΣ.pdf4.28 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6745
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.