Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες (Master thesis)

Μπασίνα, Βασιλική


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής.Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Keywords: Μαθησιακές δυσκολίες,Εκπαιδευτική τεχνολογία
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6688
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. Μπασίνα Βασιλική.pdf6.51 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6688
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.