Τεχνική και σχήματα αττικών αγγέιων 6ου-4ου π.Χ. αι. (Book)

Τζουβάρα-Σούλη, Χρυσηίς


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Subject classification: Αγγεία, ελληνικά αττικά
Keywords: -
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6641
Link: 738.093 8 ΤΖΟ
Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Appears in Collections:Μονογραφίες ( Ανοικτές)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
738.093 8-ΤΖΟ.pdf15.7 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6641
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.