Ανάπτυξη ακολουθιακής κάρτας (sequencer) VME για την ανάγνωση σημάτων μικρολωριδιακών ανιχνευτών Si προενισχυμένων με FE PreMux (Master thesis)

Γεωργιάδης, Αθανάσιος Β.


The subject of this MSc thesis is the development and construction of a VMEbus sequencer card for the control of a Premux FE chip board. The Premux chip is used in Si microstrip detectors to amplify, shape and multiplex the strip signals. The sequencer provides the appropriate control signal to the PreMux board for sampling, multiplexing its inputs and digitizes them in order to be available through the VMEbus for further processing. The Sequencer card has two modes of operation: The Read Out and the Calibration mode.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Φυσικής
Subject classification: Φυσική
Keywords: -
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6582
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ. Ε. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.pdf5.38 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6582
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.