Διαφορικός και ολοκληρωτικός λογισμός περισσoτέρων της μιας μεταβλητών (Educational material)

Κατσάρας, Αθανάσιος Κ.


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μαθηματικών
Subject classification: Λογισμός, διαφορικός
Λογισμός, ολοκληρωτικός
Keywords: -
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6565
Link: 515 ΚΑΤ
Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Appears in Collections:Μονογραφίες ( Ανοικτές)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
515-ΚΑΤ.pdf16.64 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6565
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.