Εισαγωγή στα ελαστικά κύματα (Educational material)

Φούλιας, Σ.


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Φυσικής
Keywords: -
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6511
Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Item type: learningMaterial
General Description / Additional Comments: Πανεπιστημιακές Παραδόσεις
Submission Date: 2015-11-12T09:32:02Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Φυσικής
Publication date: 999
Bibliographic citation: -
Number of pages: 47 σ.
Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Appears in Collections:Μονογραφίες ( Ανοικτές)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΦΟΥΛΙΑΣ.pdf1.61 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6511
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.