Οι κύπριοι προγραφέντες το 1821 σύμφωνα με άγνωστη οθωμανική πηγή (Journal article)

Θεοχαρίδης, Ιωάννης Π.


In Cyprus historiography was established the conclusion that the proscribed and the executed Cypriots in the summer of 1821 were 486, a number which has never verified. The same maintains and G. Kipiadis, but according to his book, which is a source of reference for all the relevant studies, the number of proscribed Cypriots who are recorded is only 87, out of whom 68 were executed and 19 escaped. In this same historiography there is no information or witness resulting of Ottoman sources. This study, relied on a bulky Ottoman defter which is kept in the Archives of the national Library of Sofia, comes to complete the specific absence of information. According to the above Ottoman defter the proscribed Cypriots were 96 out of whom 74 were executed while the rest 22 escaped death.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Keywords: -
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6400
Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Appears in Collections:Τόμος 24 (1995)
 Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6400
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.