Ο Πολύβιος και η μεταρρύθμιση του Κλεομένη Γ' (Journal article)

Παπαστύλου- Φίλιου, Ζωή

Dans Γ histoire de la Grece du Ille s. av. J.-C., la figure du roi de Sparte Cleomene III domine, tant pour son effort de restaurer la puissance spartiate que pour les r6formes sociales et politiques qu' il entreprit a cette fin. Nos sources principales en sont les oeuvres de Plutarque, de Polybe et de Pausanias. La tache que je me suis posee dans ce bref article, c' est d' essayer d' expliquer pourquoi Polybe foumit si peu d' informations sur la reforme de Cldomene. Vu son importance pour Γ histoire du Ille s. av, J.C., ce silence apparait etonnant, d' autant plus que Polybe rapporte in extenso toutes les autres activites de Cleomene, et notamment celles qui concement les guerres et les operations militaires. Pour expliquer cette attitude de Polybe, les historiens modemes ont proposd une serie d' interpretations plus ou moins vraisemblables et du moins partiellement valables, qui ne s’ excluent pas forcement les unes les autres: 1. Polybe commence son histoire a 221/0 av. J.C., date posterieure a la reforme de Cleomene; il n’ aurait pas done cru qu' il devait en parler plus longuement (F.W. Walbank) 2. Polybe lui-mEme pretend rddiger une "histoire des faits" - ce qu' on appellerait aujourd’ hui une "histoire evenementielle" - et ce genre justifierait le silence sur la reforme de Cleomene (P. Pozzi) 3. Polybe aurait evite d' evoquer la reforme afin de ne pas mettre en relief les points faibles des structures sociales et des institutions politiques de la confederation achaienne - structures et institutions qui necessiteraient elles aussi une reforme (D. Mendels). 4. Tenant Cleomene pour tyran, Polybe ne put considerer le succes de sa reforme sans prijuge; c' est pourquoi il aurait prefere ne pas en parler (B. Shimron). 5. En evitant de se r6ferer longuement sur la reforme de Cleomene, Polybe s' abstient de toute critique (E. Levy). Sans nier la validitd de ces essais d' explication, je tiens pour tres probable que Polybe considere que ses lecteurs sont inform^ sur la r^forme cleome- nienne soit par lui-meme dans un chapitre perdu de son Histoire, soit par un autre historien (eventuellement par Aratos; moins vraisemblablement par Ti- mee ou Phylarque). C' est dans un passage relatif a la reforme de Chilon qu' il devient evident que Polybe considere que ses lecteurs connaissent la rdfor- me de Cleomene: «(Chilon) νομίσας δέ, εί την όδόν την αυτήν ελθοι Κλεο- μένει και τοΐς πολλοίς ύποδείξαι την ελπίδα της κληρουχίας καί τών άνα- δασμών, ταχέως έπακολουθήσειν αύτφ τό πλήθος, ώρμησε προς την πραξιν» (Polybe, 4, 81, 2). Mais, quoi qu' il en soit, la maniere trop discrete dont Polybe traite la reforme de Cleomene Iaisse planer un doute sur son impartialite dans cette circonstance.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Keywords: -
URI: https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6396
http://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.9372
Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Appears in Collections:Τόμος 24 (1995)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1. Ο Πολύβιος και η μεταρρύθμιση του Κλεομένη Γ'.pdf452.25 kBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6396
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.