Το λιμενικό σώμα στη διάρκεια του πολέμου (Journal article)

Μαλακάσης, Ι. Θ.

This article constitutes, in the opinion of its author and of those who collaborated in making it, possibly a definitive study of the depletions that the Greek Merchant Marine was subjected to during the War and up to 1946. The study attempts to ameliorate and complete as humanly as possible the great omissions in the Greek naval historiography on the subject, something, , which is a necessary and at the same time an extremely difficult task, due to the poverty of the Greek state Archives and the perennial ways by which some high functionaries of the Greek state keep to themselves, for their own use, the pertinent archival material, property, of course, of the Greek people and of their historical heritage.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Keywords: -
URI: https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6394
http://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.9421
Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Appears in Collections:Τόμος 23 (1994)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5. Το λιμενικό σώμα στη διάρκεια του πολέμου.pdf6.06 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6394
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.