Ευρωπαϊκή ενοποίηση και λαϊκός πολιτισμός: ένας κατ' αρχήν προβληματισμός (Journal article)

Νιτσιάκος, Βασίλης Γ.

This article deals with a substantial problem related to the prospect of cultural integration within Europe. Namely, it raises some fundamental questions as to the «fate» of peripheral folk cultures, which present divergences in terms of their structure and worldview, from the dominant European model (Greece, among other countries, is emphatically facing sach a situation).
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Keywords: -
URI: https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6389
http://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.9297
Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Appears in Collections:Τόμος 23 (1994) Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6389
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.