Γενική αστρονομία (Educational material)

Μπάνος, Γεώργιος Ι.


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Φυσικής
Subject classification: Αστρονομία
Keywords: -
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6373
Link: 520 ΜΠΑ
Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Appears in Collections:Μονογραφίες ( Ανοικτές)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
520 ΜΠΑ.pdf46.28 MBAdobe PDFView/Open



 Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6373
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.