Η εξέλιξη της περιοχικής αναισθησίας στην Ελλάδα (Doctoral thesis)

Στέλιου, Φρειδερίκη Α


ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ιστορία της Περιοχικής Αναισθησίας είναι καλά τεκμηριωμένη στη διεθνή βιβλιογραφία, ενώ δεν υπάρχει τίποτα για την εξέλιξή της στην χώρα μας. Σκοπός της έρευνας είναι να μελετήσουμε την εξέλιξη της Περιοχικής Αναισθησίας στην Ελλάδα. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Η συλλογή των στοιχείων έγινε από μαρτυρίες παλαιών συναδέλφων, από τις σχετικές με την Περιοχική Αναισθησία δημοσιεύσεις στην «Ελληνική Αναισθησιολογία» και τα ξενόγλωσσα περιοδικά του PubMed., που έγιναν από Έλληνες Αναισθησιολόγους. Αξιολογήθηκαν επίσης τα πρακτικά των Πανελληνίων Συνεδρίων Αναισθησιολογίας και Περιοχικής Αναισθησίας. Η αναζήτηση των αρχείων έγινε για το χρονικό διάστημα 1960 - Ιούλιος 2007. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η πρώτη δημοσιεύση εμφανίζεται το 1966. Οι μεγάλες αλλαγές γίνονται στη δεκαετία του 1980. Εφαρμόζονται πλέον όλες οι τεχνικές, αρχίζει η προσθήκη οπιοειδών επισκληριδίως και υπαραχνοειδώς, ενώ δημοσιεύονται και παρουσιάζονται πολλές εργασίες στα συνέδρια. Διεξάγονται επίσης τα πρώτα συνέδρια Περιοχικής Αναισθησίας. Από το 1990 αρχίζει η συνεχής χορήγηση φαρμάκων στον επισκληρίδιο χώρο, η συνδυασμένη υπαραχνοειδής – επισκληρίδιος αναισθησία και η Περιοχική Αναλγησία στα παιδιά. Από το 2001 εφαρμόζεται πλέον η μόνιμη εμφύτευση αντλίας και υπαραχνοειδούς καθετήρα και η κατ’ επίκληση επισκληρίδια αναλγησία. Επίσης παρουσιάζεται μια σημαντική αύξηση των ξενόγλωσσων δημοσιεύσεων από Έλληνες Αναισθησιολόγους. ΣΥΖΗΤΗΣΗ: Η εξέλιξη της Περιοχικής Αναισθησίας στην χώρα μας είναι σημαντική και συμβαδίζει με την αύξηση των εργαζόμενων Αναισθησιολόγων στα Νοσοκομεία και την ίδρυση περισσότερων Πανεπιστημιακών Αναισθησιολογικών Κλινικών, ενώ σημαντική φαίνεται να είναι και η προσφορά των Ελλήνων Αναισθησιολόγων στην διεθνή κοινότητα.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Ιατρικής. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Χειρουργικός. Κλινική Αναισθησιολογίας και Μετεγχειρητικής Εντατικής Θεραπείας
Subject classification: Αναισθησία
Keywords: Αναισθησιολογία
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/634
Link: http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/28899#page/1/mode/2up
Appears in Collections:Διδακτορικές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/634
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.