Λαογραφία και κοινωνική ανθρωπολογία (Journal article)

Νιτσιάκος, Βασίλης Γ.

This article aims at opening a debate on the relationship between Folk life Studies and Social Anthropology in Greece, a relationship that has not constituted an object of interdisciplinary discussion despite the interest it presents. Citing similarities and differences between these two disciplines, a specific proposal is made according to which what we need is not division and further isolation but essential co-operation on the basis of mutual under- , standing.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Keywords: -
URI: https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6313
http://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.9341
Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Appears in Collections:Τόμος 21 (1992)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22. Λαογραφία και κοινωνική ανθρωπολογία.pdf386.65 kBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6313
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.