Το αυθεντικό κείμενο της Ειρήνης του Βασιλέως (386 π.χ.) (Journal article)

Πελεκίδη, Χρυσή


L’auteur croit que le text de la “paix du roi” rapportd par Xdnophon (Hell. 5,1,31) sous la forme d’un prescrit royal n’est pas un “ultimatum” ou un “traite dicte (Dictat)”, mais plutot un “acte d’arbitrage” oil toutefois le grand roi depasse son role d’arbitre et impose des clauses a son profit. En tout cas le texte de Xenophon n’est pas le texte authentique du traite, mais les conclusions des negotiations anterieures. Le texte du traite tel qui fut grave sur les steles erigees dans les grandes sanctuaires de la Grece fut conclue plus tard (allusion a ce texte dans le traite d’alliance entre Athenes * et Chios; supra notes p. 426, n. 3 et p. 427, η. 1). Le temoignage affirmant que le roi de la Perse (en personne ou plutot par ses reprdsentants) preta ce serment, provient surtout du texte du traitd d’alliance entre Athenes et Chios en 384 (Tod II, 118).
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Keywords: -
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6302
Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Appears in Collections:Τόμος 21 (1992)
 Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6302
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.