Για την αξιολόγηση των πανεπιστημίων: η περίπτωση ενός τομέα φιλοσοφίας (Journal article)

Νούτσος, Παναγιώτης


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Keywords: -
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6279
Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Appears in Collections:Τόμος 29 (2000)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11.ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ.pdf586.16 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6279
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.