Ειδήσεις για τους Λαμπρινούς μετά το Πόρτο-Κάγιο (Journal article)

Σιορόκας, Γεώργιος Α.


On publie ici deux documents conserves a Archivio di Stato de Venise, qui nous informent sur quelques compagnons de Lambros Katsonis (d* origine grecque, commandant d' une escadron russe pendant la guerre russo-turque de 1787-1792). Plus precisement, il s' agit de 32 marins, qui avaient ete arretds par les autorites venitiennes des lies Ioniennes. En basant sur ces documents et d’autres publies par C. Mertzios (1959), on exprime ici des suppositions sur I’attitude de Venise, et sur 1’origine et les motifs des compagnons de Katsonis.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Keywords: -
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6256
Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Appears in Collections:Τόμος 21 (1992)
 Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6256
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.