Εκπαιδευτικός versus έφηβος: ζητήματα αυτοδιαχείρισης και αυτοαποτελεσματικότητας η προτεραιοποίηση του εκπαιδευτικού υπο το πρίσμα της κλινικής ψυχολογίας (Journal article)

Παλαιολόγου, Άντζυ Μ.


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Keywords: -
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6248
Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Appears in Collections:Τόμος 29 (2000)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7.ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ VERSUS ΕΦΗΒΟΣ.pdf2.91 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6248
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.