Ο Πλάτων για την διαλεκτική και τη δημοκρατία: ηθική κατάταξη των πολιτευμάτων από τον Πλάτωνα και η παρουσίαση της από τον Αριστοτέλη (Journal article)

Κουμάκης, Γεώργιος Χ.


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Keywords: -
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6240
Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Appears in Collections:Τόμος 29 (2000)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3.Ο ΠΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.pdf94.19 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6240
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.