Ιερονεκροταφία στην Κεφαλληνία (1547) (Journal article)

Πλουμίδης, Γεώργιος Σπ.


Il govematore militare ottomano (flamburiaro) di Anghelocastro e Santa Maura, come pure il bey di Santa Maura pregano il proweditore di Cefalonia per l'invio di falconi, i quali in seguito sarano spediti al sultano. In cambio, il bey di Santa Maura mandera un bel cavallo.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Keywords: -
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6230
Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Appears in Collections:Τόμος 30 (2001)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3. Ιερακοτροφία στην Κεφαλληνία.pdf324.78 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6230
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.