Μελέτη του ρόλου της Pim-2 στην απόπτωση κυττάρων που εκτίθενται σε παράγοντες επαγωγής οξειδωτικού στρες και σε κυτταροκίνες (Doctoral thesis)

Τσελίκου, Ευαγγελία


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Ιατρικής. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Λειτουργικός - Κλινικοεργαστηριακός. Εργαστήριο Φυσιολογίας
Subject classification: Κυτταρικός κύκλος
Οξειδωτικό στρες
Keywords: Απόπτωση,Κυτταρικός κύκλος,Οξειδωτικό στρες,Κυτταροκίνες,TNF-A (Παράγοντας νέκρωσης όγκων)
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/622
Link: http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/18698#page/1/mode/2up
Appears in Collections:Διδακτορικές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/622
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.