Η πρώτη εκδήλωση (1.10.1917) για αυτονομία-ανεξαρτησία του ελληνικού μικρασιατικού Πόντου (Journal article)

Λαμψίδης, Οδυσσέας

Der Autor erwahnt die verschiedenen Denkschriften zur Forderung nach Befreiung der Griechen des kleinasiatischen Pontos vom tiirkischen Joch, in den Jahren 1916-1919, und kommt zu dem SchluB, da6 als erste offentliche und offizielle Initiative in dieser Richtung die Proklamation des Pariser Verbands der Griechen aus Pontos vom 1. Oktober 1917 zu betrachten ist.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Keywords: -
URI: https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6213
http://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.9324
Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Appears in Collections:Τόμος 29 (2000) Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6213
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.