Μνείες για Κυπρίους στα τέλη του 16ου αιώνα (Journal article)

Πλουμίδης, Γεώργιος Σπ.

Si pubblicano sette document! tratti dall’Archivio del Bailo di Costanti- nopoli. Anche dopo la caduta dell’ isola in mano dei Turchi, i Ciprioti si fanno vivi nei documenti veneziani, sia come schiavi e rinnegati oppure come' militari, mercanti o patroni di nave. Cipro continuo a guardare a Venezia ancora per un Iungo spazio di tempo pure nel secolo successivo.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Keywords: -
URI: https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6210
http://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.9352
Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Appears in Collections:Τόμος 29 (2000)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6. Μνείες για Κυπρίους.pdf285.92 kBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6210
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.