Από την εκστρατεία του Δράμαλη: η μάχη της Κλένιας (Journal article)

Κορδώσης, Μιχάλης Σ.

After the destruction of the Turkish army in Dervenakia, Deli Ahmet Aga, a general of Dramalis, with three to ten thousand soldiers, left Korinthos, in order to take by storm the two fortifications of the village Klenia, the church of Panagia and the Promahonas. The final target of the Turks was the occupation of the narrow pass of Klisura (Hagionori) and the gathering of food (cereals etc). After two assaults on the fortifications of the Greeks, the Turks occupied Klenia and the Greek guard left for the castle of Hagionori, followed by the enemy. In this crucial moment, the Greek soldiers of Agios Vasilios hasten to help the guard of Klenia. They seized the two above-mentioned fortifications and after, with the cooperation of the Greek, who returned from Hagionori, running after the Turks, they conquered the village of Klenia. The Turks left for Korinthos empty-handed.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Keywords: -
URI: https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6204
http://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.9264
Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Appears in Collections:Τόμος 29 (2000)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4. Από την εκστρατεία του Δράμαλη.pdf1.49 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6204
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.