Εμπόρου πατρός επιστολαί προς τον εαυτού υιόν (Journal article)

Παπαγεωργίου, Γεώργιος


Cette etude est basee sur des lettres non publiees provenant des Archives Georges Dourouti qui se trouvent dans les Archives generates d’Etat. II s’agit de lettres du negotiant de Kallarytes, Theodoros Paraski, ecrites de sa propre main et qu’il envoie de Jannina au debut du XlXeme siecle a son fils Constantinos etabli a Livoume. Dans ces lettres figurent des instructions et conseils sur differents sujets ayant rapport avec le commerce, et oil son fils presentait des imperfections et des faiblesses. Les defauts et les negligences de Constantinos Paraski, que son pere essaya de corriger sont 1) les achats de marchandises, le plus souvent faits a la legere et prejudiciables; 2) le manque de soin et de precaution porte a l’emballage des marchandises; 3) la maniere desordonnee d’etablir ses factures; 4) le fait de ne pas informer son pere du prix des marchandises et du cours des changes et 5) Γ absence de lettres circulaires. Le manque de donnees suffisantes et la brievete de la vie de Constantinos Paraski ne permettent pas de determiner avec exactitude jusqu’oii et a quel degre les conseils de Theodoros Paraski s’avererent efficaces. Toutefois, independamment de cela, on peut soutenir qu’en aucun cas les conseils utiles du pere n’etaient en mesure de remplacer une formation commerciale solide et systematique.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Keywords: -
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6203
Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Appears in Collections:Τόμος 20 (1991)
 Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6203
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.