Παύλος Γνεύτος: ένας πρωτοπόρος της μελέτης του ροδιακού δημοτικού τραγουδιού (Journal article)

Αλεξιάδης, Μηνάς Αλ.


Paul Gneftos (1862-1956), paediatrician, writer and folklorist, from Rhodes, lived and worked in Alexandria, Egypt. His primary literary interests were the collection, study and publishing of folk songs from Rhodes from the first decade and on of our century. The present paper aims at first to reconstruct, as accurately as possible, Gneftos’ unclear biographical data, and at the same time to examine his pioneer work in the field of folk songs from Rhodes.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Keywords: -
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6196
Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Appears in Collections:Τόμος 20 (1991)
 Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6196
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.