Η Κερασούντα το 1911: εντυπώσεις του Γάλλου Jean Leune (Journal article)

Λαμψίδης, Οδυσσέας

Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Keywords: -
URI: https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6190
http://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.9319
Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Appears in Collections:Τόμος 27 (1998)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7. Η Κερασούντα το 1911.pdf1.79 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6190
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.