Μικρονησιωτικά: το παράδειγμα των Πεταλιών (Journal article)

Κόμης, Κώστας

Petalious sont dix ilots, au sud-ouest de Tile d'Eubee. Dans cette etude, on examine la Geographic, la Demographie et l'feconomie de ces ilots, par rapport au secteur politique et administratif (periode ottomane-periode d'fitat grec). On utilise des documents bibliographiques et manuscrits des Archives Nationales de Grece.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Keywords: -
URI: https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6188
http://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.9351
Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Appears in Collections:Τόμος 27 (1998)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6. Μικρονησιωτικά.pdf1.88 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6188
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.