Εποικισμός Πρεβεζάνων στη Λευκάδα (18ος αι.) (Journal article)

Πλουμίδης, Γεώργιος

Venezia conquisto Prevesa nel 1684, durante la campagna di Francesco Morosini, ma dovette riconsegnarla ai turchi nel 1699-1701. Nel corso di questo breve periodo degli abitanti del territorio di Prevesa passarono a S. Maura, ma si registra un grosso afflusso dopo la perdita del posto. Piii di trecento persone ricevono nel 1701 a S. Maura terre e riescono anche ad essere ammesse al Consiglio dell’isola. Ma non sono soltanto i prevesani ad arrivare a S. Maura. Dalla vicina Acamania, da Cefalonia, da Creta e da Scio vengono stabilite famiglie, Ie quali danno un considerevole impulso •alia produzione del sale, alia coltivazione dell’olivo, alia pastorizia, mentre cresce moltissimo il naviglio, che copre tanto il golfo quanto il mare e le coste del vicino Jonio.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Keywords: -
URI: https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6186
http://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.9294
Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Appears in Collections:Τόμος 20 (1991)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7A. Εποικισμός Πρεβεζάνων στη Λευκάδα (18ος αι.) .pdf227.32 kBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6186
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.