Ηπειρωτική μουσική παράδοση: υλοποιώντας μια ερευνητική πρόταση (Journal article)

Νιτσιάκος, Βασίλης/ Κοκκώνης, Γιώργος/ Μικρόπουλος, Τάσος


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΝιτσιάκος, Βασίληςel
dc.contributor.authorΚοκκώνης, Γιώργοςel
dc.contributor.authorΜικρόπουλος, Τάσοςel
dc.date.accessioned2015-11-10T08:08:10Z-
dc.date.available2015-11-10T08:08:10Z-
dc.identifier.urihttp://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6169-
dc.rightsDefault License-
dc.subject--
dc.titleΗπειρωτική μουσική παράδοση: υλοποιώντας μια ερευνητική πρότασηel
heal.typejournalArticle-
heal.type.enJournal articleen
heal.type.elΆρθρο περιοδικούel
heal.generalDescription111 - 120 σ.el
heal.dateAvailable2015-11-10T08:09:10Z-
heal.languageel-
heal.accessfree-
heal.recordProviderΠανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίαςel
heal.publicationDate1996-
heal.bibliographicCitation--
heal.abstractThis article consists of some preliminary thoughts on an interdisciplinary research project aiming at collecting, studying and presenting, by means of the new information technology, folk songs and music of Epirus. Treating the folk song not as a text but as a performative event means that the new technology, especially the multimedia, becomes an extremely useful tool for organizing and presenting the data.en
heal.publisherΠανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίαςel
heal.journalNameΔωδώνη Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων; Τομ. 25 (1996)el
heal.journalTypepeer-reviewed-
heal.fullTextAvailabilitytrue-
Appears in Collections:Τόμος 25 (1996)
 Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6169
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.