Οι νεομάρτυρες στην ελληνική ιστορία (1453-1821) (Συμπλήρωμα) (Journal article)

Θεοχαρίδης, Ιωάννης Π.

Keeping in mind the phenomenon of Neomartyrs in Greek History described in our previous relative work, in this article we endeavour to examine the same phenomenon on the base of recently published Ottoman documents. The above mentioned documents allow us to reach the conclusion that the conquerors had fully understood the importance of the sacrifice of the Christians who refused to be converted to Islam. For this reason the Ottoman authorities tried by all kinds of tortures to force them to accept the Moslem faith, consequently the Turkish nationality.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Keywords: -
URI: https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6167
http://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.9385
Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Appears in Collections:Τόμος 20 (1991) Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6167
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.