Ο Στίλπων Π. Κυριακίδης και η Θράκη (Journal article)

Αλεξιάδης, Μηνάς Αλ.


1994, marks the commemoration of the 30th anniversary (1964) of the death of the distinguished professor of Folklore at the University of Thessaloniki, Stilpon Kyriakidis. He was bom in Komotini, Thrace, in 1887. This anniversary in conjunction with the first Symposium of Anthropology organized by the city of Komotini and the Department of History and Ethnology at the Demokrition University of Thrace, and dedicated to the memory of prof. Kyriakidis (and to his daughter Alki Kyriakidis - Nestoros, professor of Folklore at the University of Thessaloniki) brings forward, at the proper time, Kyriakidis’ contribution to the Greek Culture in general. The present paper, which for objective reasons could not have been exhaustive, limits itself only to the pointing out of Kyriakidis' contribution and to the analysis of his written works on Folklore, History and Archaeology of Thrace.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Keywords: -
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6162
Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Item type: journalArticle
General Description / Additional Comments: 87 - 101 σ.
Submission Date: 2015-11-10T07:57:11Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Publication date: 1996
Bibliographic citation: -
Abstract: 1994, marks the commemoration of the 30th anniversary (1964) of the death of the distinguished professor of Folklore at the University of Thessaloniki, Stilpon Kyriakidis. He was bom in Komotini, Thrace, in 1887. This anniversary in conjunction with the first Symposium of Anthropology organized by the city of Komotini and the Department of History and Ethnology at the Demokrition University of Thrace, and dedicated to the memory of prof. Kyriakidis (and to his daughter Alki Kyriakidis - Nestoros, professor of Folklore at the University of Thessaloniki) brings forward, at the proper time, Kyriakidis’ contribution to the Greek Culture in general. The present paper, which for objective reasons could not have been exhaustive, limits itself only to the pointing out of Kyriakidis' contribution and to the analysis of his written works on Folklore, History and Archaeology of Thrace.
Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Journal name: Δωδώνη Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων; Τομ. 25 (1996)
Journal type: peer-reviewed
Appears in Collections:Τόμος 25 (1996)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2. Ο Στίλπων Π. Κυριακίδης και η Θράκη.pdf685.66 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6162
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.