Εμπορικές ανταλλαγές Ελλάδας και Βουλγαρίας στις αρχές του 20ού αιώνα (Journal article)

Πλουμίδης, Γεώργιος


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Keywords: -
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6150
Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Appears in Collections:Τόμος 15 (1986)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8. Εμπορικές ανταλλαγές Ελλάδας.pdf225.8 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6150
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.