Συμπληρωματικά για τη λέξη Λαογραφία (Journal article)

Αλεξιάδης, Μηνάς Αλ.


N. G. Politis, the founder of the Greek Folklore science, had already introduced since 1884 the word 'λαογραφία' (Laographia) in order to name the new science whose object was the traditional popular culture. (In England it was already known as Folklore/1846 and in Germany as Volkskunde/1858). During the period of the heirs of Alexander the Great and especially at its last years the word 'λαογραφία' had a different meaning. It meant, infact, the poll tax that certain groups of citizens in Egypt had to pay; it also meant the recording of statistical data. This brief article examines at length the two above mentioned meanings and adds some more details to the history of the word 'λαογραφία' (Laographia).
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Keywords: -
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6144
Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Appears in Collections:Τόμος 19 (1990)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9. Συμπληρωματικά για τη λέξη Λαογραφία.pdf259.89 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6144
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.