Η εθιμική και κοινωνική λειτουργία των δημοτικών τραγουδιών του γάμου (Journal article)

Νιτσιάκος, Βασίλης Γ.


The wedding folk-songs are organically incorporated in the structure of the wedding rites in a way that makes them on the one hand functional elements in the ritual process, on the other a means of expression, instillation and reproduction of a specific ethos and ideology which correspond to the structures and power relations that characterize the family as well as the wider community. This thesis is supported by the use of the ethnographic paradigm of the wedding rituals in Epirus as they are described by K. Siontis in his book «The Epirotic Wedding» (Jannina 1973). The theoretical frame of analysis draws on the classic study of A. van Gennep «The Rites of Passage».
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Keywords: -
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6140
Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Appears in Collections:Τόμος 19 (1990)
 Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6140
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.