Οι γεωγραφίες κατά την περίοδο του νεοελληνικού διαφωτισμού: τα γεωγραφικά εγχειρίδια του Αθ. Ψαλίδα (Journal article)

Παπαγεωργίου, Γεώργιος


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Keywords: -
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6121
Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Appears in Collections:Τόμος 26 (1997)
 Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6121
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.