Ο Μιτροφάνης Κριτόπουλος και η Καθολική Εκκλησία: νέα στοιχεία και νέες ερμηνείες (Journal article)

Τσιρπανλής, Ζαχαρίας Ν.


The author follows the attempts of the Holy See to detach Metrophanes Kritopoulos from the Oxford University, where he was studying, and to lead 'him to a College of Rome. There has been a positive contact between Kritopoulos and the nuncio of the Vatican in Flandra in Spring 1623, however without any result. In addition, the efforts made by the Spanish ambassador in London, Don Diego Sarmiento de Acuna, count of Gondomar, turned out to be fruitless. Later, when Kritopoulos became Patriarch of Alexandria (1636-1639) communicates with Rome and especially with the cardinal Antonio Barberini so as to achieve the admission of one or two of his nephews into the famous Greek College of the papal capital. This act of the Greek Patriarch involves a spirit of consent and cooperation with the Holy See; it can't be considered as an acceptation of the dogmatic teaching of the Catholic Church. It can also be interpreted the obligatory participation of Kritopoulos in the Council of 24.9.1638 which was organised by the «Catholic» Patriarch Cyril Kontaris so as to condemn the «Calvinist» Cyril Loukaris. In the appendix two documents (of 1623 and 1625) have been edited for the first time from the historical archives «De Propaganda Fide» of the Vatican.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Keywords: -
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6111
Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Appears in Collections:Τόμος 18 (1989)
 Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6111
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.