Η αρχαία Αρκαδική πόλη Κορώνη και η Βυζαντινή Σαρσοκορώνη (Γ΄ αι. π.Χ. - Θ΄ αι. μ.Χ.) (Journal article)

Κορδώσης, Μιχάλης

In the ancient arcadian land there was a town called Corone, which is mentioned in the sources, especially in some inscriptions.In this article we propose that the town was situated in the NE edge of Arkadia and we identify it with the medieval Corone (Σαρσοκορώνη = Ταρσός + Κορώνη), mentioned as an episcopical see at the beginning of the ninth century. The existence of this town of the ancient Arcadia during the dark period of the seventh and eighth century A. D. appears to be certain.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Keywords: -
URI: https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6110
http://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.9303
Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Appears in Collections:Τόμος 16 (1987)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9. Η αρχαία αρκαδική πόλη.pdf458.44 kBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6110
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.