Στοιχεία από την ιστορία της Κύπρου (μέσα του 17ου αι.) (Journal article)

Θεοχαρίδης, Ιωάννης Π.

On the basis of three unpublished Ottoman documents we endeavour to add new information concerning the history of Cyprus in the middle of the 17th century. According to the content of those pocuments, the Christians of Cyprus at that period suffered from lack of drought and from the locusts, which within two years twice destroyed the crops. Additionally, they were permanently oppressed from heavy taxation. In general we may observe that during the first half of the 17th c. the Christians of Cyprus were in a desperate condition, which was also a consequence of the dev§irme. Thus they tried to react dynamically by continuous appeals for help to foreign Christian European Powers or by organising armed revolts.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Keywords: -
URI: https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6107
http://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.9402
Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Appears in Collections:Τόμος 16 (1987)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7. Στοιχεία από την ιστορία.pdf944.18 kBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6107
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.